سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند

باتوجه به موفقیت‌های سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، استفاده از این سامانه در سال‌های اخیر گسترش یافته است. هدف از راه اندازی سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، ایجاد نظم و یکپارچه سازی کلیه امور مربوط به کارت بازرگانی است.

این سامانه خدماتی از جمله عضویت، خدمت رسانی به اتاق‌های بازرگانی و بازرگانان، امور مربوط به سامان دهی کارت هوشمند بازرگانی و تسهیل امور مربوطه ارائه می‌دهد.

کارت بازرگانی هوشمند به تجار و بازرگانان این اجازه را می‌دهد که از محدودیت‌ها به سادگی عبور و بدون محدودیت زمانی از اخرین امکانات استفاده کنند.

سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند با تفاهم میان سه سازمان (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – اتاق تعاون مرکزی) ایجاد شد. استفاده از این سامانه موجب کاهش زمان انجام امور و پیشگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری می‌شود.

جهت ورود به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند بر روی لینک زیر بزنید:

https://cscs.chambertrust.ir