سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص

هدف از ایجاد سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص، پیگیری کالا در مسیر و مقصد کالا همراه با ایجاد شناسه انبار است.
از قوانین خروج و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، داشتن شناسه انبار یا کد انبار است. از مزیت‌های سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص، تعیین و تشخیص نوع پروانه و صاحب کالا جهت انتخاب انبار به عنوان مقصد در گمرک است. انبار با استفاده و وارد کردن کد صاحب کالا یا شماره سریال، به صدور«دسترسی به استفاده از شناسه» اقدام می‌کند.
برای کلیه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، ثبت اطلاعات مربوط به مواد اولیه و محصول الزامیست. مبنای ارائه تسهیلات برای کلیه واحدهای تولیدی با انجام و اتمام مراحل ثبت مواد اولیه و محصولات در سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص امکان پذیر خواهد بود.
جهت ورود به سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص، اینجا یا بر روی لینک زیر کلیک کنید:
wms.ir