اصطلاحات بازرگانی

ردیف

فارسی

انگیسی

۱

حداقل مقدار سفارش کالا 

 Minimum Order Quantity

۲

تاریخ تقریبی تحویل کالا

ESTIMATED TIME DELIVERY

۳

تاریخ تقریبی رسیدن کالا

ESTIMATED TIME ARRIVAL

۴

اعلامیه فروشنده

MANUFACTURER DECLARATION

۵

 اعلامیه تامین کننده

SUPPLIER DECLARATION

۶

گواهی بهداشت نباتی یا قرنطینه

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

۷

گواهی سم پاشی

FUMIGATION CERTIFICATE

۸

اطلاعات فنی

TECHNICAL DATA SHEET

۹

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا (محل کار)

Incoterms E (EXW) (2020)

۱۰

تحویل کالا به خریدار، بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا

Incoterms F (2020)

۱۱

تحویل کالا به  شرکت حمل‌کننده در مبدا

FCA – Incoterms F (2020) 

۱۲

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا

FAS – Incoterms F (2020)

۱۳

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا

FOB – Incoterms F (2020)

۱۴

تحویل کالا در مبدا، با پرداخت کرایه حمل توسط فروشنده

Incoterms C (2020)

۱۵

هزینه و کرایه حمل تا مقصد

CFR – Incoterms C (2020)

۱۶

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد

CPT – Incoterms C (2020)

۱۷

هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد

CIF – Incoterms C (2020)

۱۸

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد

CIP – Incoterms C (2020)

۱۹

تحویل کالا به خریدار، کلیه مسئولیت‌ها با فروشنده

Incoterms D (2020)

۲۰

تحویل در محل معین

DAP – Incoterms D (2020)

۲۱

تحویل در محل تخلیه شده

DPU – Incoterms D (2020)

۲۲

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

DDP – Incoterms D (2020)

۲۳

اتاق بازرگانی بین المللی

International chamber of commerce

۲۴

اتاق صنایع

Chamber of industry

۲۵

اتحادیه گمرکی

Customs union

۲۶

اجازه ورود موقت

Temporary importation (admission)

۲۷

اداره بنادر و انبارها

Ports and warehouses office

۲۸

اداره نظارت بر صادرات

Export regulation office

۲۹

اداره کل گمرک

Central administration of customs

۳۰

اداره نظارت بر واردات

Import regulation office

۳۱

ارائه حواله تحویل کالا

Produce the delivery order

۳۲

ارز خارجی

Foreign exchange

۳۳

ارزیاب

Assessor

۳۴

ارزیاب بیمه

Adjuster

۳۵

ارزیابی کردن کالا

Assess the goods

۳۶

ارزیابی کردن کالا

Evaluate the goods

۳۷

ارسال محموله هوایی

Air-freight consignment

۳۸

از پیش فرستاده شده – حمل شده

Forwarded

۳۹

از کشتی به دریا

overboard

۴۰

استرداد اضافه پرداختی

Refund the over payment or excess payment

۴۱

اسکله بار انداز

Jetty

۴۲

اسکله لنگرگاه

Berth

۴۳

اصلاحیه

Amendment

۴۴

اضافه بار

Surcharge

۴۵

اضافه پرداختی

Excess payment

۴۶

اضافی

Over charge

۴۷

اتاق بازرگانی

Chamber of commerce

۴۸

اطلاعیه حمل با کشتی

Advice of shipment

۴۹

اظهار کردن کالا

Declare the goods

۵۰

اظهار نامه ارزی

Exchange declaration

۵۱

اظهارنامه انبار های کشتی (ورود)

Ships store declaration (inwards)

۵۲

اظهارنامه بانکی

Bank declaration

۵۳

اظهارنامه بین المللی

International customs declaration

۵۴

اظهارنامه خروجی

Export declaration

۵۵

اظهارنامه کالاهای ورودی

Goods declaration (inwards)

۵۶

اظهارنامه مشخصات کشتی (ورود)

Declaration of ship particular (in wards)

۵۷

اظهارنامه ورودی

Import declaration

۵۸

اظهارنامه ی بارگیری

Freight declaration

۵۹

اعتبار اسنادی

Documentary letter of credit

۶۰

اعتبار اسنادی برگشت پذیر

Revocable L/C

۶۱

اعتبار اسنادی مهلت دار

Timed L/C

۶۲

اعتبار اسنادی وارداتی

Import L/C

۶۳

اعلامیه خروج

Out ward manifest

۶۴

اعلامیه ورود – رسید

Arrival notice

۶۵

انبار – انبار موقت

Shed

۶۶

انبار موقت

Temporary store

۶۷

انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر

Trans-shipment

۶۸

انجام دادن تشریفات گمرکی

Perform customs formalities

۶۹

آبهای داخلی

Inland water

۷۰

آزادی ورود بیگانگان به کشوری برای بارزگانی

(the)open door

۷۱

آزمایش کردن نمونه کالا در آزمایشگاه

Test sample of the goods in laboratory

۷۲

بار کشتی – ظرفیت کشتی

Shipload

۷۳

بارگیری کالا در کشتی

Load the goods on ship

۷۴

بارنامه – راه آهن

Railway bill of lading

۷۵

بارنامه از پیش تنظیم شده

Draft B/L

۷۶

بارنامه بازرگانی کشتی

Ships commercial manifest

۷۷

بارنامه حمل با کامیون

Truck B/L

۷۸

بارنامه حمل سراسری

Through B/L

۷۹

بارنامه دریافت کالا برای حمل

Received for shipment B/L

۸۰

بارنامه عمومی

Manifest

۸۱

بارنامه کالای هواپیما

Aircraft cargo manifest

۸۲

بارنامه هوایی

Air consignment note

۸۳

بارنامه هوایی

Airway bill

۸۴

بازرسی کردن کالا

Check the goods

۸۵

بازرسی کردن کالا

Inspect the goods

۸۶

بانک پرداخت کننده

Reimbursing bank

۸۷

بانک قبول کننده

Accepting bank

۸۸

بانک کارگزار

Beneficiary bank

۸۹

بانک کارگزار فروشنده

Advising bank

۹۰

برابری ارز

Exchange parity

۹۱

برات اسنادی

Documentary draft

۹۲

برات دیداری

Sight draft

۹۳

برات کش

Drawer

۹۴

برآورد ارزش

Valuation

۹۵

بسته بندی

Packing

۹۶

بندر بارگیری

Port of lading

۹۷

بندر تحویل

Port of delivery

۹۸

بندر تخلیه

Post of discharge

۹۹

بیش از ارزش واقعی ارزیابی کردن

Under Value

۱۰۰

بیمه تمام خطر

Against all risk (A.A.R)

۱۰۱

بیمه دریایی

Marine insurance

۱۰۲

بیمه کالا (باربری)

Cargo insurance

۱۰۳

بیمه مسدود شدن راه کشتی

Trapping and blocking insurance

۱۰۴

(پته) پروانه عبور

Transpire

۱۰۵

پرداختن حقوق و هزینه های گمرکی

Pay customs duties and charges

۱۰۶

پهلو گرفتن به اسکله

Take better at a jetty

۱۰۷

پیاده کردن کالا از کشتی و غیره

Unloading goods

۱۰۸

پیش پرداخت

Advance

ردیف

فارسی

انگیسی

۱۰۹

پیش فاکتوری که تلکس شده باشد

Telexed proforma

۱۱۰

تاریخ ترخیص 

Delivery date

۱۱۱

تاریخ ورود 

Date of arrival

۱۱۲

تحویل در انبار کارخانه فروشنده 

Ex-factory

۱۱۳

تحویل روی کشتی در نقطه ای که برای بارگیری معین شده است

Free on board (F.O.B)

۱۱۴

تحویل کالا با هزینه ی حمل تا کنار کشتی 

Free alongside ship (F.A.S)

۱۱۵

تحویل کالا به انبار 

Deliver the goods to the warehouse

۱۱۶

تحویل کالا روی راه آهن 

Free on train (F.O.T)

۱۱۷

تحویل کالا روی کامیون 

Free on truck (F.O.T)

۱۱۸

تخفیف مالیاتی  

Abatement of taxes

۱۱۹

تخلیه در انبار موقت 

Unloading temporary store

۱۲۰

تخلیه کالا از کشتی 

Discharge the goods from steamer (vessel)

۱۲۱

تخلیه کالا از واگن 

Unload the goods on wagons

۱۲۲

تخلیه کالا در اسکله 

Unload the goods on the jetty

۱۲۳

ترخیص کالا 

Clearance of goods

۱۲۴

ترخیص کالا از گمرک 

Clear the goods from the customs

۱۲۵

تشریفات گمرکی 

Customs formalities

۱۲۶

تعرفه گمرکی – نرخ عوارض 

Tariff

۱۲۷

تعیین حقوق و عوارض گمرکی 

Assessment of duties and taxes

۱۲۸

تهاتری – پایاپای 

Bilateral

۱۲۹

تهیه و تنظیم کردن اظهارنامه 

Draw up a declaration

۱۳۰

توقیف کردن کالا 

Detain the goods

۱۳۱

ثبت کالادر دفتر انبار 

Register the goods in warehouse books

۱۳۲

حق العمل کار گمرکی 

Customs commissioner

۱۳۳

حقوق بازرگانی – حقوق تجارت 

Law merchant

۱۳۴

حقوق گمرکی پرداخت شده 

Dutypaid

۱۳۵

حقوق گمرکی و سود بازرگانی 

Customs duties and taxes

۱۳۶

حقوق و عوارض ورودی 

Import duties and taxes

۱۳۷

حواله بازرگانی – حواله تجاری 

Trade bill

۱۳۸

حواله کالا – برگه ترخیصیه 

Delivery order

۱۳۹

حواله ی ارزی 

Payment order

۱۴۰

دایره گمرک 

Customs department

۱۴۱

دفتر کوتاژ 

Works distribution

۱۴۲

دفتر گمرک 

Customs office

۱۴۳

حق العمل کار 

Commission broker

۱۴۴

رئیس بندر 

Port officer

۱۴۵

رسید شرکت حمل و نقل 

Forward agent receipt

۱۴۶

رشوه دادن 

To bribe

۱۴۷

روز تسویه 

Account day

۱۴۸

رویه گمرکی  

Customs procedure

۱۴۹

سازمان جهانی گمرک 

The world customs organization= WCO

۱۵۰

سند پرداخت 

Payment voucher

۱۵۱

سیاهه اصلاح شده 

Amended invoice

۱۵۲

سیاهه بدون هزینه 

No charge invoice

۱۵۳

سیاهه خرید – فاکتور – برگ فروش

Invoice

۱۵۴

سیاهه مقدماتی – پیش فاکتور 

Proforma invoice

۱۵۵

شرح تعرفه به انگلیسی 

Tariff description

۱۵۶

صورت برداری از کالای موجود 

Stock taking of the goods

۱۵۷

صورت بسته بندی – عدل بندی 

Packing list

۱۵۸

ضمیمه نمودن فاکتور 

Accompanying invoice

۱۵۹

ضمیمه نمودن کالاها به اظهارنامه 

Attaching the sample of the goods to the declaration

۱۶۰

طبقه بندی استاندارد تجارت بین المللی 

The standard international trade classification = SITC

۱۶۱

ظهرنویسی کردن 

To endorse

۱۶۲

عوارض انبارداری 

Warehousing levies

۱۶۳

عوارض گمرکی 

Customs charges

۱۶۴

فرم اظهارنامه 

Declaration from

۱۶۵

فروش کالای متروکه 

Sale of abandoned goods

۱۶۶

قابل حمل با کشتی 

Shippable

۱۶۷

قابل کشتیرانی 

Navigable

۱۶۸

قرارداد ترخیص کالا 

Goods clearing agreement

۱۶۹

قرارداد کارنه های بازرگانی 

E.C.S carnet convention

۱۷۰

قلمرو گمرکی 

Customs territory

۱۷۱

قیمت پیشنهادی 

Delivered price

۱۷۲

قیمت تمام شده

Cost price

۱۷۳

قیمت خرده فروشی 

Retail price

۱۷۴

کارنه نمونه های بازرگانی 

E.C.S carnet

۱۷۵

کالاهای مشمول عوارض گمرکی 

Customable goods

۱۷۶

کالاهای موجود در محوطه گمرک 

Goods lying in the customs premises

۱۷۷

کالای عبوری (کالای ترانزیت) 

Transit goods

۱۷۸

کالای غیر مجاز 

Unauthorized goods

۱۷۹

کالای قاچاق 

Contraband goods

۱۸۰

کالای متروکه 

Abandoned good

۱۸۱

کانون صادر کننده 

Issuing association

۱۸۲

کانون ضمانت کننده 

Guaranteeing association

۱۸۳

کرایه بار پیش پرداخت 

Advanced freight

۱۸۴

کشتیران به انگلیسی 

Mariner

۱۸۵

کلیه هزینه های بارگیری در مبدا و کلیه هزینه های تخلیه در مقصد به عهده خریدار 

Free in-free out

۱۸۶

گمرک داخلی 

Inland customs

۱۸۷

گمرک سر حدی دریایی 

Coastal customs

۱۸۸

گمرک مرزی 

Frontier customs

۱۸۹

گمرکات مرزی 

Boarder customs

۱۹۰

گواهی بازرسی 

Inspection certificate

۱۹۱

گواهی بهداشت 

Health Certificate

۱۹۲

لغو موانع گمرکی 

Abolish the tariff walls

۱۹۳

لنگرگاه – لنگرانداری 

Anchorage

۱۹۴

ماخذ حقوق گمرکی  

Basic of customs duty

۱۹۵

مرز گمرکی 

Customs frontier

۱۹۶

مشخصات گمرکی 

Customs specification

۱۹۷

مشمول حقوق و عوارض گمرکی 

Applicable to customs duties and taxes

۱۹۸

مقررات گمرکی 

Customs regulation

۱۹۹

منطقه آزاد تجاری – بندر آزاد 

Zone free

۲۰۰

منطقه دریایی گمرکی 

Customs maritime zone

۲۰۱

منطقه نظارت گمرکی 

Customs surveillance zone

۲۰۲

موافق نامه بازرسی پیش از حمل 

Agreement on pre-shipment inspection

۲۰۳

نرخ ارز – نرخ مبادله ی 

Exchange rate

۲۰۴

نرخ بانکی 

Bank rate

۲۰۵

نرخ صادرات 

Export rate

۲۰۶

نمایندگی های حمل و نقل کالا 

Forwarding agents

۲۰۷

نماینده بازرگانی 

Commercial agent

۲۰۸

نماینده بیمه 

Insurance agent

۲۰۹

نماینده گمرکی 

Customs agency

۲۱۰

نمونه های تجاری 

Commercial samples

۲۱۱

ورود به کشتی و بازرسی آن 

Boarding and search of ships

۲۱۲

ورود به هواپیما و بازرسی آن 

Boarding and search of aircraft

۲۱۳

ورودیه انباری – قبض انبار 

Entry for warehouse

۲۱۴

ورودیه برای کالاهای آزاد 

Entry for free goods

۲۱۵

هر نوع اظهار نامه ای که باید هنگام ورود کشتی باید به مقامات گمرکی تسلیم شود 

Ships arrival declaration

۲۱۶

هزینه معطلی کشتی 

Demurrage